ROGOJSKI  TURNIEJ  SKATA

im. KONRADA  BRODY  2015 rok
jeśli chcesz słuchać nagrania w czasie oglądania zdjęć załącz przycisk albo w/g potrzeby wyłącz!

28.03.2015r odbył się

Rogojski Turniej Skata 

im. Konrada Brody

Zorganizowany przez Zarząd Dzielnicy.

Turniej poprowadził  i nad całością czuwał

Przewodniczący Zarządu - Michał Michalik.

Turniej zaczął się o godz. 9.00, a zakończył w godzinach popołudniowych.

W turnieju brało udział 27 graczy.

Zapewniono ciepły posiłek oraz były dostępne również napoje chłodzące.

Zwycięzcy tegorocznego turnieju to :

1 miejsce – Władysław Gidlecki

2 miejsce – Andrzej Kąsek

3 miejsce – Alfons Buchalik

 

Zwycięzcom ufundowano puchary i nagrody rzeczowe tj.

za 1- miejsce zwycięzca otrzymał :150zł, szlifierkę kątową oraz puchar,

za 2- miejsce : 100zł, wiertarkę oraz puchar,

3 - miejsce: 80zł, prostownik oraz puchar, kolejne : 4-5 i 6 miejsca to nagroda pieniężna kolejno 70,50 i 40zł.

Nagrodę ostatniego miejsca ufundował zwycięzca 1 miejsca, a były to wiśnie w spirytusie  i owoce.

Serdecznie  Gratulujemy

i zapraszamy znowu za rok!

> ALBUM ZDJĘĆ < ROGOJSKI TURNIEJ SKATA im. Konrada BRODY 2015 rok

Bay schellen.svg Bay herz.svg Bay gras.svg Bay eichel.svgWikipedia

Skat gra karciana, szczególnie rozpowszechniona w Niemczech oraz na Śląsku i Kaszubach. W Polsce często nazywany "śląskim brydżem". W grze biorą udział trzy osoby, przy czym w każdej rozgrywce 2 osoby grają przeciwko jednej, która wygrała licytację poprzedzającą daną rozgrywkę. W skacie sportowym partia, czyli pojedyncza sesja, na której zbierają się gracze w skata, składa się z 24 rozgrywek. W skacie otwartym nie ma tego typu limitu oraz istnieją odrębne zasady liczenia punktów oraz występują różne dodatkowe reguły mające urozmaicić grę, są one jednak potępiane przez PZSkat[1].

czytaj więcej na :

Skat – Wikipedia, wolna encyklopedia

ROZGRYWKA

Każda rozgrywka w partii składa się z 5 faz: Rozdanie kart, Licytacja, Gra, Zliczanie punktów z kart, zapisanie wyniku rozgrywki. Schemat rozdania kart, licytacji i wpisywanie wyniku rozgrywki wygląda zawsze tak samo, natomiast gra i zliczanie punktów z kart zależy od typu rozgrywki.

ROZDANIE  KART

Każda rozgrywka rozpoczyna się od rozdania kart. W kolejnych rozgrywkach osoby grające rozdają karty kolejno zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Każda z osób otrzymuje 10 kart, a 2 karty (nazywane skatem lub tajlongiem) kładzione są na stół. W dalszej części gry osoba, która wygra licytację będzie mogła je wymienić z własnymi kartami. Sposób rozdania kart wygląda następująco. Rozdający rozdaje po trzy karty każdemu z graczy zaczynając od tego po swojej lewej ręce zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następnie odkłada dwie karty do skata i dalej rozdaje po cztery karty każdemu z trzech grających i na koniec po trzy karty każdemu.

LICYTACJA

Po rozdaniu kart osoba znajdująca się po prawej stronie od rozdającego rozpoczyna licytację. Jej przeciwnikiem w licytacji jest osoba po jej prawej stronie. Jeżeli wycofuje się z licytacji, następną osobą, która podejmuje licytację jest rozdający w tej rozgrywce. Licytacja polega na deklarowaniu wyniku gry jaki może dana osoba uzyskać w rozgrywce. Licytacja zawsze zaczyna się od liczby 18, która jest najniższym wynikiem punktowym jaki można uzyskać w skacie. Jeżeli pierwsza osoba rezygnuje z licytacji, mówi pas, ramsz lub 17. Jeżeli decyduje się na licytację, osoba przeciw której licytuje potwierdza (mówiąc mam) dalszy swój udział w licytacji lub wycofuje się, ale nie może podwyższać liczby. Gracz, który wygrywa licytację, podnosi dwie karty ze stołu i wymienia z własnymi lub deklaruje rozgrywkę z ręki. W danej rozgrywce osoba wygrywająca licytację jest nazywana grającą, osobą, która w danej rozgrywce gra.

  • Wymiana kart

Karty, które jako dodatkowe leżą na stole są kartami osoby grającej i wliczają się w wynik końcowy rozgrywki i punktację gry.

GRA

Niezależnie od deklarowanego przez grającego zaraz po licytacji typu rozgrywki, osobą, która wychodzi, czyli rzuca na stół pierwszą kartę, jest gracz znajdujący się po lewej stronie od rozdającego (w języku śląskim, jest na tzw. przodku). W każdym typie rozgrywki gra polega na tym, że (poza pierwszą kolejką) osoba wygrywająca poprzednią kolejkę jest wychodzącą, czyli jako pierwsza rzuca kartę, następnie kartę rzuca osoba po jej lewej stronie i w końcu ostatni uczestnik. Z trzech kart rzuconych na stół określa się, która w danym typie rozgrywki jest najsilniejsza i cała lewa zabierana jest przez właściciela najsilniejszej karty. Zbierane w ten sposób karty układane są w stos koszulkami do góry przy graczach wygrywających kolejne lewy. Kolorem wiążącym jest kolor karty rzuconej na stół przez pierwszego gracza w danej turze rozgrywki, co oznacza że każdy następny gracz musi rzucić kartę z tego koloru, jeżeli taką posiada na ręce.   czytaj więcej na wikipedia.
Mieszkańcy Rogoźnej,(jak również ich dzieci)oraz inne osoby, które nie życzą sobie by ich wizerunek był w jakikolwiek sposób zamieszczany  na stronie Rady Dzielnicy (zdjęcia itd...) proszeni są o kontakt z Radą. (patrz podstrona: kontakt-ważne telefony). Dziękujemy. 

TWÓJ KOMENTARZ DO WSZYSTKICH ALBUMÓW  ZDJĘĆ !

- wejdź do księgi gości poniżej i zostaw swój wpis.

Datenschutzerklärung
Załóż darmową stronę z Beepworld.pl
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!