WIKIPEDIA

                   ROGOŹNA

  Dzielnica Żor o charakterze podmiejskim i zabudowie

  jednorodzinnej w południowo-zachodniej części miasta

 przy drodze wojewódzkiej nr 932 łączącej

Wodzisław Śląski i Żory.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usytuowana jest na terenie Rybnickiego Okręgu Przemysłowego,

który stanowi fragment południowo-zachodniej części województwa

śląskiego. Pod względem administracyjnym ziemia ta należała

do księstwa raciborskiego, na terytorium którego w 1818 roku

utworzono powiat podzielony dodatkowo w 1954 roku na powiat

rybnicki – w części północnej o powierzchni 618 km² i wodzisławski-

w części południowej o powierzchni 335 km². w 1975 roku doszło

do zmian podziału administracyjnego państwa. Zlikwidowano powiaty,

powstały nowe województwa. Odtąd podział miał być dwustopniowy:

województwom podlegały miasta i gminy. Żory pozostały w województwie

katowickim i zostały miastem, do którego w czerwcu 1975 roku dołączono

Rogoźnę. w 1999 roku doszło do nowego podziału państwa, w wyniku

którego powstało 16 województw, a Żory znalazły sie w województwie

śląskim. Rogoźna leży w południowo-zachodniej części miasta.

Z północy graniczy z dzielnicą Rowień-Folwarki, z zachodniej

z dzielnicą Rój, z południowego wschodu z dzielnicą Osiny, natomiast

od wschodu z dzielnicą zachód i dzielnicą Pawlikowski.
      .................................

  WITAMY   NA   STRONIE

         RADY  DZIELNICY         

    

         .................................       

 

   Witamy wszystkich mieszkańców Dzielnicy Rogoźna

   i gości w internetowym serwisie Rady Dzielnicy Rogoźna.

   Mamy nadzieję, że zamieszczone w serwisie informacje,

  będą Państwu pomocne. Na podstronie w  "galeria zdjęć"

  oraz  "album zdjęć" -będą pojawiać się zdjęcia z różnych

  imprez, które będzie  organizowała Nasza Rada zaś  w

 "ważne informacje"-nasze sprawy  lub na stronie głównej -

wiadomości  o najbliższych imprezach oraz bardzo istotnych

sprawch dotyczących Rady oraz wiadomościach pochodzących

 ze stron internetowych  Miasta Żor, poświęconych Miastu

a także Naszej Dzielnicy. Strona będzie w miarę możliwości

stale aktualizowana, i wszelkie ważne informacje

                            będą zamieszczane na bieżąco.

                                  .....................

Mieszkańcy Rogoźnej jeśli posiadacie jakiekolwiek ważne,

cenne informacje na temat Naszej Dzielnicy, a chcecie się nimi z Nami

podzielić, może opowiedzieć nam swoją historię lub swoich bliskich?

- napiszcie lub zadzwońcie, my się z Wami skontaktujemy!
Rada Dzielnicy Rogoźna oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Rogoźnej

zwraca się z prośbą do mieszkańców, aby przesyłali ciekawe zdjęcia

z okolicy Rogoźnej - także stare ze skanowane – Naszej Dzielnicy,

      (mile wskazany krótki opis), celem umieszczenia na stronie

         oraz stworzenia w przyszłości albumu dla mieszkańców.

                                                Na adres E-mail : 

               dpabis@onet.pl /// tel. 784 012 061 (Danuta Pabiś)

           stowarzyszenie_rogozna@interia.pl /// tel. 889 549 894

                                                (Barbara Dzierżęga)

                   Jeżeli masz zdjęcia z imprez lub spotkań,

      które odbyły się w Dzielnicy Rogoźna, a chcesz żeby

                            pojawiły się w galerii to napisz!

 


 Przeprowadzone pod koniec lat 90-tych dwudziestego wieku

 reformy w Polsce wprowadziły nowy podział  administracyjny

 kraju oraz nowe struktury samorządu  terytorialnego. Zmiany te

 przyczyniły się do powstania gmin i powiatów, w których dawne

 sołectwa zostały wyparte przez jednostki pomocnicze gminy

 – dzielnice. W gminie Żory na mocy uchwały nr xxvii/316/00 podjętej

 pod koniec czerwca 2000 roku-dokonano przekształcenia

 nazewnictwa  administracyjnego. Dotychczasowe  sołectwa stały

 się dzielnicami gminy Żory, działającymi w oparciu o statuty.

 W wyniku zaistniałych zmian również z sołectwa Rogoźna

 utworzono dzielnicę i jednocześnie jednostkę pomocniczą miasta

 Żory. Pierwsza Rada Dzielnicy ( 2000 – 2004 ) postanowiła prowadzić

 kronikę swojej społecznej działalności, przedstawiającą wspólne

 wypracowane wartości i zrealizowane pomysły. Kronika ta jest

 kontynuowana i prowadzona do dnia dzisiejszego dostępna zawsze

 w siedzibie rady oraz na organizowanych imprezach.

Z czasem i postępem zrodziła się myśl stworzenia  strony

internetowej poświęconej Naszej Dzielnicy ( 2008 - do nadal)

 Dlatego wszelakie pomysły na stronę są mile widziane.

 Kronika i strona internetowa odzwierciedla najnowsze

 wydarzenia, imprezy, wycieczki organizowane w Dzielnicy Rogoźna.

 Oddaje to, co kształtowało atmosferę wspólnie przeżytych

 spotkań i wyjazdów mieszkańców Naszej miejscowości.

 Jest przykładem autentycznego udziału ludności Rogoźnej

 we współrządzeniu własnym środowiskiem zgodnie z maksymą:

                  „ najlepiej buduje się swoją ojczyznę,

                    rozpoczynając od własnego progu ”.

  pragniemy by kronika i strona internetowa służyła pomocą ,

 dobrą wiadomością, a  zarazem przynosiła miłe wspomnienia

                i   była  kontynuowana przez  lata.

                                                      RADA DZIELNICY ROGOŹNA.
   ............................................

 

                 Pomagamy ofiarom przemocy !

 
 

 

 

                                               

 

 

 Od dłuższego już czasu przy Miejskim Ośrodku Pomocy

     Społecznej funkcjonuje Zespół do spraw Przeciwdziałania

        Przemocy w Rodzinie. Pracownicy socjalni nie tylko

      udzielają wsparcia ofiarom, ale i podejmują działania

           wobec  sprawców przemocy.(info zory24.pl)

                  ..............................................

                             ............................... ZARZĄD DZIELNICY ORGANIZUJE

       WYJAZD DLA DOROSŁYCH

                    do Zakopanego

              Chochołowskie Termy

   >Największy kompleks termalny

                         na Podhalu<

    szczegóły na naszej podstronie:

  >ważne informacje, nasze sprawy.

     SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!


W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Rogoźnej
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych

seniorów i nie tylko, chcących ciekawie

i twórczo spędzić wolny swój czas na 9 cykli

warsztatów artystycznych do:"Galerii u Michalików"

                     pani Marii Michalik w Rogoźnej.
...............................................................................

      

      Zajęcia będą się odbywały raz w miesiącu.
                         Pierwsze warsztaty już:
                    20.03.2018 o godz. 16.00
  w Galerii u Michalików ul. Łąkowa 24, Rogoźna.


...............................................................................
Terminy kolejnych zajęć będą ustalane na bieżąco,

   dlatego zachęcamy do śledzenia naszych stron

                 internetowej oraz facebook'a.

 ramowy plan warsztatów na naszej podstronie:

             >ważne informacje, nasze sprawy.
...............................................................................